Pronájem

Pronájem prostor RC Kopretina pro soukromé účely – dětské oslavy

VOLNÉ TERMÍNY A REZERVACE JE MOŽNÉ ZAJISTIT POUZE OSOBNĚ v RC Kopretina u denní služby. Rezervace je platná pouze po zaplacení poplatku za pronájem.

Zápůjčka prostor pro soukromé oslavy, SO, NE, státní svátek v době 13-19 hod.
500,- Kč
vratná kauce splatná při převzetí klíčů
500,- Kč
storno poplatek při zrušení rezervace
200,- Kč

Prostory a vybavení Rodinného centra Kopretina jsou zapůjčeny na konkrétní datum (sobota, neděle nebo státní svátek) v časovém rozmezí 13 – 19 hod. za účelem uspořádání soukromé dětské oslavy (jiný čas pouze po písemné dohodě předem). Není přípustné, aby se kdokoli zdržoval v RC Kopretina mimo datum zaplaceného pronájmu a mimo určený čas! Rezervace je platná pouze po zaplacení poplatku za pronájem ve výši 500,- Kč v den zamluvení termínu. Při převzetí klíčů se platí vratná kauce ve výši 500,- Kč.

Zápůjčka se vztahuje pouze na vnitřní prostory RC Kopretina a zahrnuje prostor herny a tělocvičny; volně uložené hračky, mini trampolínu v tělocvičně, průlezku se skluzavkou; využití kuchyňky: k dispozici hrnečky, talířky, talíře, lžičky, nože, tácy, varná konvice; úklidové prostředky, vysavač. V případě pobytu na zahradě je nutné se řídit řádem hřiště, který je vyvěšen v přístěnku pro kočárky, herní prvky nejsou určeny k soukromému využití.

Prostory musí být vráceny v uklizeném stavu, tj. použité nádobí umyté a uklizené do skříněk, otřené stoly, uklizené hračky, vyluxováno či zameteno, umyté toalety + umyvadla – jsou-li znečištěny, vynesený odpad. Mobiliář na svém místě. Pokud nebudou prostory řádně uklizeny, kauce ve výši 500,- Kč se nevrací!

Klíče je možné si vyzvednout poslední pracovní den před konáním akce a to po předložení stvrzenky o zaplacení rezervačního poplatku 500,- Kč u služby v RC Kopretina v době běžného provozu. Při převzetí klíčů je splatná vratná kauce ve výši 500,- Kč. Klíče je nutné vrátit první pracovní den po ukončení akce, kdy bude dle stavu prostor a pouze při předložení vratné kartičky vrácena uhrazená kauce.

Storno poplatek při zrušení rezervace před konáním akce činní 200,- Kč a není vázán časovým odstupem od data zápůjčky.

Se zařízením RC Kopretina zacházejte s opatrností a eventuální škody hlaste, prosím, při vrácení klíčů. Škody a jejich případná finanční náhrada budou řešeny individuálně. V případě potřeby akutního řešení – havárie vody, požár apod. volejte na tel. číslo 732 155 396 nebo 737 109 793.

Pronájem prostor RC Kopretina pro veřejné a komerční akce – semináře, workshopy, firemní prezentace…

Prostory rodinného centra pronajímáme také pro účely pořádání seminářů, workshopů, firemních prezentací a dalších veřejných či komerčních akcí. Pronájem je možný v odpoledních a večerních hodinách ve všední dny nebo o víkendech v průběhu celého dne.

Pronájem pro veřejné a komerční akce, tedy pro jakýkoliv jiný účel než je soukromá oslava, je třeba předem písemně nahlásit mail centrumkopretina@gmail.com. Cena bude stanovena vzhledem k délce pronájmu i k povaze semináře. Cena uvedená v ceníku je pouze orientační a může být předmětem jednání.

zaměření a charakter akce
cena pronájmu
vratná kauce
akce odpovídající poslání RC Kopretina 500,- Kč/půl dne
1 000,- Kč/den
500,- Kč
ostatní akce 700,- Kč/půl dne
1200,- Kč/den
500,- Kč

V případě zájmu o pronájem prostor pro veřejné akce nás kontaktujte na centrumkopretina@gmail.com nebo tel.: 737 109 793 či 732 155 396.

 

Přejeme příjemné chvíle strávené v prostorech RC Kopretina.

Tým Rodinného centra Kopretina

Comments are closed