Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2015 – Kopretina Vrchlabí, z.s.

převažující činnost: provozovatel mateřského centra: Pravidelné kroužky tvořivosti, muzicírování a pohybu pro rodiče a děti. Inspirace, prostory a herny k aktivnímu prožití dne, kreativní výukové materiály, možnost vidět, jak si děti poradí v kolektivu vrstevníků, kurzy přípravy na rodičovství, mateřství a porod, osobnostního rozvoje atd.

 

rozvaha ke dni: 31.12.2015

účetní uzávěrka stanovena: řádně

registrace u ministerstva vnitra České republiky

spolek není založen za účelem podnikání

spolek vede účetnictví: jednoduché – ručně

odpisy majetku: neprovádí

pohledávky: 2766,40 Kč Mateřská škola Komenského, Vrchlabí

závazky: nemá

cenné papíry: nevlastní

 

počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 1008 hodin

finanční hodnota odpracovaných dobrovolnických hodin činní 149.385,- Kč dle metodiky: Hestia – Národní dobrovolnické centrum: metodika  ČSÚ „Imputovaná hodnota dobrovolnické práce“

výsledek hospodaření: + 9464,- Kč

přehled docházky: k nahlédnutí v MC

daňové přiznání: k nahlédnutí v MC

 

Děkujeme sponzorům za jejich podporu Kopretina Vrchlabí, z.s.:

město Vrchlabí – příspěvek na činnost 90 000,- Kč

MUDr. Blanka Rychlíková – finanční dar 3 000,- Kč

VLKsped s.r.o. zastoupena paní Blankou Kholovou  – finanční dar 10 000,- Kč

Fa. Rossmann – drogistické zboží v hodnotě 1 500,- Kč

Ing. Michaela Martincová – finanční dar 8 315,- Kč

Bc. Kateřina Pelcová – finanční dar 8 315,- Kč

RNDr. Martina Šteincová, PhD. – barevná tiskárna v hodnotě 7 900,- Kč

Fa. Elektro Dvorský – přehrávač CD v hodnotě 1 189,- Kč

 

Pořádané akce v roce 2015:

pravidelné kroužky: zpívánky, tvoření, angličtina, pohybové hrátky, flétnička

klub Hajánek

předporodní kurzy

poradna duly

cvičení pro těhotné

akce a semináře v rámci Světového týdne respektu k porodu

jarní a podzimní burza dětského oblečení

den otevřených dveří

kurzy pro ženy: Objevte svůj talent, Být ženou v každodenním životě, Podnikejte při dětech

čarodějnice

zahradní slavnost

příměstské tábory

Vrchlabí v pohybu

adventní akce s charitativním vánočním trhem

Mikulášská besídka

vánoční besídka

vzdělávací semináře:

Respektovat a být respektován

semináře – Spánek a usínání dětí + Prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem

 

Výroční zprávy staršího data jsou k nahlédnutí v mateřském centru.

Comments are closed