Zpívánky

V úterý do 10 hod. se můžete s dětmi účastnit kroužku zpívánek. Pod vedením lektorky se naučíte zpívat jednoduché písničky. Děti se učí doprovázet na rytmické nástroje a také pohybovým aktivitám v rytmu hudby.

Na kroužek není potřeba se předem objednávat. Za účast dítěte na kroužku se platí 20,- Kč k běžnému vstupnému.

Kroužek Zpívánek vede Zdenka Schliesbierová

Comments are closed